Mail og Mailutsendelser

Mail til f i l f o r t j @ g m a i l . c o m

E-post sendes ut ukentlig. Det kan variere på hvilken dag. Hendelser blir lagt ut på hjemmesidene her før det blir sendt ut. E-post listene kan variere med innhold. Står du på listen for «filosofisk allmenning» får du alt.

Sider som har faste ukentlige arrangement eller påminnelser (klikk på lenkeblokken):

Mailinglisten:

Forskjellen mellom utsendelser ifra Filosofisk allmenning og:

består i at det tidvis har vært overlappende. Filosofisk forum har en google basert adresseutsendelse. Mailene sendes ikke ut med bilder eller noe forklarende tekster. Filosofisk allmenning har derimot egen adressesamling. Når begge utsendingene skjer i samme, står det ved «påminnelse» i parantes etter Filosofisk forum. Om du vil bare stå i en liste, kan du rette henvendelsen hit. Husk da å markere i hvilken.

Filosofisk allmenning er en Facebookpromotør, og har også et fast sidenavn i statendetermeg.no Nå som 12worldview.com er etablert, vil navnet på e-post utsendelse bli: (se lenk for denne)

Nye utlagte ting, kan sees på månedslenken;

Sosiale media:

Torger Jacobsen

Filosofisk allmenning i Oslo

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

Midt i malen.