torgerjacobsen.no Maleri Kosmonymia statendetermeg.no 12worldview.com

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

Hovedhjemmesiden med vekt på malerier, kunst, språk- og begrepsdiskusjoner. Fargeblokkene er lenker:

Utstilling og atelier

Korntørka på Woxen gård, (trykk på):

(oversiktssted malerier)

trykk på og se større plakat:

Trykk på plakat for å se detaljer:

12 Verdener på: Norsk Worlds English Welten Deutsch

FB gruppe : lenke

12 verdensanskuelser:

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

Til toppen igjen