Invitasjon til begrepsdiskusjon/kurs

7.4.24: Begrepsdiskusjonen er et fast fredagsmøte kl.11-1245 på Sandaker. Alle kan delta og det er mulig å «bare stikke innom». Dersom flere har bestemt å gå sammen, er det greit om det sies ifra på forhånd. Begrepsdiskusjonen er langt inne i sitt 2. år, og det er deltagere som har vært med jevnlig. Stort sett er det greit, og av og til kjærkomment med nye!. Å diskutere et eller to begreper hver gang gir oss noe fast i hverdagen, og ingen kan dominere enerådig, og si seg være spesialist uten å oppgi spesielle grunner for det. Enkeltbegreper kan strekkes og gir plass til de allmenne tolkningene, slik at alle deltagerne blir dratt med i samtalen. (Man kan selvfølgelig også bare sitte og høre). Begrepsdiskusjonen her er også et kursopplegg, hvor det søkes midler om å kunne drive det. Opprinnelsen kan leses om i språkprosjektet : Kosmonymia, utførelsen er tilknyttet Folkeakademiet i Viken (FB) ved å opprette samtaleforum. Det er gratis å delta og på fredager et samarbeid med Frivilligsentralen på Sagene. (FB). (Se plakaten under).

Lenk som viser temaer som blir/er blitt behandlet/diskutert:

(Begrepsplassering finnes ved å klikke videre på de enkelte ordbildene) eller gå via:

Adresse Frivilligsentralen på Sandaker (Sandakerveien 61, baksiden av Sandakersentret)

Hver fredag er du invitert. Hjertlig velkommen!

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

2 Verdener på: Norsk Worlds English Welten Deutsch

Mystisk idealisme: 26. april. 11-1245

Ordbildet inngår i en påtenkt kortstokk med faste uttrykk (idiomer).


Tekst vil følge som innledning til begrepsdiskusjon
Mystisk idealisme er trassige greier. Som ordbildet over kan temaet bla.a sees i forhold til Nietzsches første forfatterperiode i f. eks: Tragediens fødsel. Idealisme hører som ikke ukjent med til en ungdomstendens. Med det mystiske er individet sentralt i å ikke godta autoriteter som gitt. Det handler om å sette seg selv i bevegelse og opparbeide sitt eget. Hva vi skal frem til her kan sies på forskjellige måter, og vi skal finne andre uttrykk enn det som er nevnt i ordbildet.

Dikt: Kjerringa mot strømmen av André Bjerke.
I denne tid da frihet aktes lite,
kan det for nordmenn være godt å vite
at vi har fostret her på hjemlig mark,
en frihetshelgen, større enn Jeanne d’Arc.
Hun var en av dem hvis nese det er ben i,
for hun var født prinsipielt uenig.
Hun har – fordi hun var så vrang og vrien –
fått evig liv i folkepoesien.
Og sjelden var en dame som fikk plass i
et eventyr, så eventyrlig trassig!
Hun lot seg ikke overmanne
da hun ble holdt med hodet under vannet.
Da var det bare stemmen vannet kvalte.
For hun stakk hånden opp. Og hånden talte!
To fingre dannet klippende en saks.
Så drev hun opp mot strømmen som en laks.
Og over fossen lå hun samme aften
i suveren protest mot tyngdekraften!
Hun holdt på sitt. Hun var den bedre del
av det vi kaller Norges folkesjel.
Hun er vår adel. Hun er frihetsdrømmen
hvis norske navn er: Kjerringa mot strømmen.
Hun er en av dem jeg gjerne skulle kjenne.
Det beste i oss er i slekt med henne.

lenke til Mystisk idealisme (plassering)

 Uke 16:

Transcendental idealisme: 19. april. 11-1245

Uke 16. Tekst til innledning, trykk bilde:

 Uke 15:

Okkult idealisme: 12. april. 11-1245

Teksten nedenfor ordbildet skal fungere som forberedelse til begrepsdiskusjonen. Denne gang «Jeg velger meg April!». Vi ser nærmere på hva det sier, som ikke bare er utifra et naturlig aspekt.

Kortside 40 ifra begrepskortstokken «Forspill»

 Bjørnstjerne Bjørnson:

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Uke 14

Kortside 35 ifra begrepskortstokken «Forspill»

Tekst til diskusjon/samtale fredag 5. april kl.11-12.45

16.2: «For alle» er ofte et tema inni andre temaer, da det handler om det grunnleggende ved begrepsforståelse:

Arrangeres via

Hva er begrepsdiskusjon?

En begrepsdiskusjon kan oppstå i en hvilken som helst diskusjon eller samtale. Hva er det vi egentlig snakker om, er da spørsmålet.

En rendyrket begrepsdiskusjon må nødvendigvis være å ta utgangspunkt i et begrep, eller sette opp et tema som det er ønske om å få klarhet i.

Ofte handler det om å skille begreper ifra assosiasjoner, som riktignok noen kan følge, mens andre detter ut; fordi «koblingen» ikke treffer. Lag og teams handler om assosiasjon, mens begrep og begripelse er en høyere innsikt som er bevisst og innsiktsfull. Begripelse skaper fred, mens assosiasjoner skaper enten forbindelse eller forbisnakk.

En begrepsdiskusjon kan gjøres på forskjellige måter; derfor blir det å prøve det ut, men samtidig er avhengig av de som deltar. Den mest språkkyndige er ikke utlært, da begreper viser seg å kunne strekkes ennå lenger, fordi synonymer er «ustoppelige» når «dynamismen» i begrepene er vekket. Vi må derfor tenke at alle mennesker måtte være interesserte i begrepsdiskusjon?

er et prosjekt som mener å få sving på begrepsdiskusjoner, fordi begrepene lar seg nummerere, bestemmes etter hvilke verdensanskuelser de er en del av, og og hvilke stemningstyper de gir uttrykk for. Begreper kan behandles i mindre grupper, i motto- form med trefoldighet. Setter vi opp motbegrep, kan motsetningene som diskuteres fremstå i klart lys.

Begrepsdiskusjoner ble prøvd ut fra mai til mai, i fjor til i år; ukentlig. Det var metoden ved å sette opp motsetninger som ble brukt.

i høst er

kommet i tillegg. Med den kan man opprettholde den systematiske gjennomgangen for hele nummereringens skyld, eller «typeuttrykk» som kan inngå i et skrive eller kunstuttrykk.

Fortsettelsen

Inntil mai, pågikk altså «begreps-diskusjoner» som hadde pågått et år.

Da sommeren forløp annerledes enn tenkt, ble det en lang pause.

Spørsmålet om å ta opp tråden igjen, er med den nye begrepskortstokken til hjelp?

    Opplegget blir nå mere forpliktende, da gjennomgangen av grunnbegrepene blir et kursopplegg med støtte fra studieforbundet Det vil fortsatt være gratis å delta. Det tenkes en gjennomgang på 12 ganger to timer, hvor deltagerne må være tilstede minst 3/4 av gangene for å få diplom, og for å få det godkjent som kurs. Vi vil fortsette med å se på synonymer/antonymer til hvert begrep. Og vi vil se på begreper som er stemninger innenfor 12 verdensanskuelser.

Det vil neppe være slik at hver verdensanskuelse får like mye plass, men det vil være avhengig av deltagerne etter behov under fordypelsene. Tilslutt skal alle av de 12 ha vært berørt. Filosofie som sådan er viktig i dette, men språkbruken sammen med idiomer (faste uttrykk); vil også være avgjørende for om det skal lykkes! 

Uansett er det den gode kontinuerlige samtalen, som er målet!

Dersom mange nok ønsker å delta, kan flere steder og tider ordnes etterhvert?

Hjertelig velkommen!

er kommentarer til begrepskortokkens enkeltbegreper.

opp:

Midt i malen.