Ukens ordbilde + mer

Ukens ordbilde er et bilde, ord, uttrykk og en lenke til en tekst og begrepsplassering som følger årsløpet. Ved å klikke på ordbildet, vises det sammen med andre 6 andre ordbilder som har fått sin plassering i 1 av 12 verdensanskuelser. (Siden er under oppbygging). Ordbildene har til nå bestått av ord som begynner med For-. Grunnen til det, er at det er laget en kortstokk (som heter «Forspill»). Det blir da en «begrepskortstokk». Etterhvert kommer det også andre ordtyper og uttrykk som brukes til ukens ordbilder. Rekkefølgen nedover viser ukens ordbilder som har vært. Trykk på ordbildene og plasseringen vi komme frem.

Lenken til hvor ukentlige begrepsamtaler om ordbildene foregår:

Uke 17:

Mystisk idealisme: 26. april. 11-1245

tekst trykk på bildet:

Ordbildet inngår i en påtenkt kortstokk med faste uttrykk (idiomer).

Tekst innledning til begrepsdiskusjon
Mystisk idealisme

Uke 16:

Transcendental idealisme: 19. april. 11-1245

Tekst til innledning trykk på bildet:

Uke 15:

Okkult idealisme: 12.4. 24

Teksten nedenfor ordbildet skal fungere som forberedelse til begrepsdiskusjonen. Denne gang «Jeg velger meg April!». Vi ser nærmere på hva det sier, som ikke bare er utifra et naturlig aspekt.

Kortside 40 ifra begrepskortstokken «Forspill»

Uke 14. Se bilde og tekst trykk på bildet;

Uke 13 klikk på bildet for å se tekst:

Ordbildet foreligger som et ekstra kort i kortstokken «Forspill»

Uke 12 Klikk på ordbilde for å komme til tekst og begrepets plassering:

Ordbildet er nr. 50 i kortstokken «forspill» Malleribildet aa035

Ordbildene blir diskutert i begrepssamtaler på fredager, se invitasjon. 22. mars og 29. mars i år uteblir, for ukene 12 og 13. Velkommen tilbake 5. april i uke 14.

Kortet «forhandling» står i en særstilling, da dette er hovedaktiviteten vi har, når vi diskuterer og samtaler. En forhandling er en utveksling mellom minst to parter, og fører i beste fall til en bevegelse og vi blir berørte. Dvs at det lykkes med møtet!

Forhandling kan være mer helsebringende enn lyset, og er derfor noe av det viktigste vi mennesker kan gjøre. Dens motsetning er likegyldighet, giddesløshet og passivitet. Den vanlige måten vi har å regne på (1+1=2), fører til dette fatale, fordi det har gjort oss slavebundet til roboten der stemningsmørket råder passivt. Forhandlinger har faseforskyvninger i seg, noe som kan starte i en håpløs diskusjon, men kan allikevel utvikles til en god samtale. Skjer dette, har en befruktning funnet sted. Regnestykket kan da se slik ut: 1+1=3. (sålangt skrevet kveld 20.3)

Ukens ordbilde referer til ukenummer, viser ordbildet (se UKENS ORDBILDE blokk) for inneværende uke. Det følger med en tekst som er til diskusjon, gjerne da på fredagen, som inviterer til begrepsdiskusjon. + mer, refererer til andre linkblokker med arrangementer i uken, for måneden, samt viser faste linkblokker fordelt i hovedsider.

1.3.24: Månedsoppdateringer

Fredager:

Adresse Frivilligsentralen på Sandaker

Mandager:

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

Ordbildene er lenker til begreps-plasseringer

Uke 11

Uke 10

Kortsidebildene 27 og 28 er motsetninger: «Forord» er tiltenkt en uke i mars, mens «forbannelse» en uke i september. Kortene i kortstokken «Forspill» skal følge årstemninger i valg av ord og begrep.

Uke 9

Kortbilde 4 i forspillkortstokken. 29.2.24 tekst

Det forevigede er nonfigurativt, energi og sjel. I kunsten er det nonfigurative det motsatte av det figurative; det formmessige eller billedlige. Egentlig er det umulig å lage nonfigurative bilder, fordi det ved ethvert malerstrøk oppstår en form ved at en farge møter en annen farge, flate eller strek; det blir figurer eller former uansett. Det forevigede er derfor et indre aspekt som er bakenfor fysisk form, og har sin egen logikk. Kunsten ved det nonfigurative billedutrykk er å skape antydninger; ikke fysisk gjenkjennelige figurer, men andre uttrykk som ikke har endelig beskrevet form. Det er energien og sjelen det kommer an på.

Det forevigede er energi. Energi oppstår ikke og forsvinner ikke og er alltid bevart, men forandrer seg til andre former. Energi er rent arbeid, virkning (verk/work). Arbeid er profesjon, yrke og det som fungerer, virker. Virkninger kan måles idet energien samles eller flytter seg videre i andre medier. Går den inn i jordelementet blir den bundet og kan lignes med slaveri, som er jobb påtvunget utenfra. Forskjellen mellom arbeid og jobb var  bevissthet i generasjoner tidligere, da eksempelvis ord som «yrkesstolthet» var en beskrivende «merkelapp». Nå er det grått, og tidstyveriet automatiserer, skaper stress med lite indre substans. Mentalt sett er jobb prostitusjon som er betalt eller ikke betalt alt ettersom om det er innenfor godt eller dårlig lønnssystem. Politikerne snakker i annenhver setning om jobb og arbeid, og mener at bare det har verdi som «målbart virker positivt» inn på statsbudsjettet i form av inntjening. Det snus opp ned. Det er politikerne som bør være tjenere. De dikterer, mens i demokratiet  burde de tjene folket. Den trellbundete jobbinga er derfor noe annet enn arbeid som er kreativt og er styrt innenfra.

Det forevigede er sjelen (psyken). Den er arbeidet og energien, og er blitt frarøvet eksistens. «Sjelen finnes ikke». 

Dette tiltross, finnes det temmelig mange psykologiske retninger. Utpå 1800 tallet har psykologifaget utviklet seg og forlengst blitt et selvskrevent yrke. (Ingen pionerer nevnt, ingen pionerer glemt). Psykologi er foruten faget, en lære, logos, sammenheng og organisering av sitt indre logiske aspekt. Den er samtidig en helhetlig verdensbetraktning; en verdensanskuelse på lik linje med idealisme, rasjonalisme, materialisme, spiritualisme etc. Et norsk opparbeidet ord for dette finnes vel ikke, derfor blir et forslag å kalle det «psykisme» (som ligner uttrykket på engelsk og tysk). Ordet «psykologi» oppstod interessant nok på 1400 tallet i en tid hvor det heliosentriske verdensbildet overtok, hvor reformasjon og renessanse (gjenfødelse) var brytningen. Sjelen fikk en selvbevissthet (bevissthetsjel), som reflekterte en tidsbevissthet og et forhold bl.a til historie som ikke var tidligere. «Utviklingstanken om å forevige»

Uke 8

Ordbilde nr.10 i begrepskortokken «forspill»

Uke 7:

Ordbildet er nr. 08 hentet ifra kortstokken; «Forspill»

(Språkprosjektet)

(Samtale – formen og hva den innbefatter)

(Utvikling av kortstokker)

Viser maleri til salgs og indeks

Ordbildesamling. Der tekst følger (klikk på bildet) med under, er ordbildet med tekst, ikke plassert andre steder. Ordbilder uten medfølgende tekst er lenket til hovedplasseringen hvor ordbildet har maks informasjon (tekst, maleristatus osv.)

Uke 6

Fra kortstokken «Forspill» ordbilde nr. 81

Uke 5

Ordbilde Uke 4 2024 Bildelink Foranstaltning

Uke 3

 Fra kortside nr.32 fra begrepskortstokken : «Forspill»

uke 2

Kortside nr 25 ifra Kortstokken: Forspill

Uke 1

 Uke 52

Uke 51

Fra kortstokken «Forspill» ordbilde nr 19

 Uke 50

Fra spillkortstokken, Forspill: ordbilde nr. 34

Uke 49

Fra spillkortstokken, Forspill: ordbilde nr. 83

Uke 48

 Ukens ordbilde uke 47

fra spillkortet 47 i kortstokken «Forspill»

 Ukens ordbilde uke 46

fra spillkortet 42 i kortstokken «Forspill»

Ukens ordbilde 45

Nr. 37 i kortstokken «Forspill


Ukens ordbilde 44

fra spillkortet 42 i kortstokken «Forspill»                 

Ukens ordbilde for uke 43 

Ukens ordbilde 43 tilsvarer maleriet «Juni» :

og er spill-kort (Sk 36) i:

Ukens ordbilde for uke 42 

Spillkort 06 fra:

Ordbilde uke 41

«Forside» kortbilde Sk 63 i

Uke 40 fra 2. oktober

Orbilde 39 fra

Uke 39 fra 25. september

Opp:

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

Midt i malen.