Begrepskortstokk

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

er et bladingsuttrykk for begreper og ord, og ønsker å vise hva begreper er, og hvordan de henger sammen med ord. Gjennom

Finskrevet 17.11.23

Forspill

Kortstokken er det første i sitt slag hvor alle grunnbegreper er representert med et ord. Her begynne alle ordene med «for». Ord og begreper er forskjellige ting. Å klargjøre det, er denne og senere kortstokkers hensikt. «Den gode samtale», er dessuten et overordnet mål!  

              Ord er altså ikke begreper, men ordene peker på dem, og begreper kan strekkes. Dvs at inni hvert begrep finnes det drøssevis av ord som er ensbetydende (synonymer). Kortstokken er logisk sammensatt, og en måte å spille den på; er å diskutere motsetninger (antonymer). Hvert kort har en fremside/bakside som består av motsetninger. Med det har du en «fasit», som du kan holde ved ditt bryst. Den som klarer å finne frem til motsetningen, får kortet. Den som klarer å komme frem til flest  motsetninger har altså vunnet. Antall deltagere kan være få eller mange. 

             Kortstokken skiller seg ifra en vanlig kortstokk. Denne har 42 kort, og 84 kortsider. Det utgjør de «grunnbegrepene» som finnes, og trenger derfor mange utdypninger og forklaringer. Det skal følges opp på hjemmeside til prosjektet kosmonymia, se lenken under. Ved mailingliste, sendes en kommentar til enkelte ordbilder ukentlig som ukens ordbilde. 

Dette er forspillet, og flere kortstokker skal utgies med andre ordtyper og uttrykk. Den neste vil bli en kortstokk med idiomer (faste uttrykk), bygget på samme lest og nummerering. «Forspillet» er som nevnt helt nytt i sitt slag, og det vil være et «nytt» spill. Å finne «fasiten» som holdes ved brystet, og samtidig er et annet «for-» ord; krever endel øvelse for de aller fleste. Kortstokken vil snarere være mere til opplysning, enn konkurranse-spill, og innby til samarbeid og samtale. (Det utelukker ikke at en kan lage interne spilleregler)

           Målet med opplegget utenom underholdningsverdien, er å bedrive begreps-samtale. Det vil si å rendyrke begrepene, som altså ordene peker på. Begrepsdiskusjoner foregår ellers titt og ofte, og er en språklig opprydding, når vi spør oss om hva det er vi egentlig snakker om? Kortstokken ønsker å bidra til en allmenn bevisthetsutvikling, og den gode samtale satt i system!

 Bildene er illustrasjoner etter malerier av Torger Jacobsen. Originalbildene er i ulike størrelser, gjort med ulike teknikker. Det finnes mange bilder som fortsatt kan kjøpes, og får sin bilde-tittel med referanse til enkel kortside. Hjemmeside:https://www.torgerjacobsen.no/. (Skriv hele for å komme inn via google). «Kosmonymia» er hovedprosjektet. Kortstokken selges for kr. 295,-                      Alt med et ønske om et godt forspill!

Den første korstokken er kalt «Forspill» (Forspillkortstokken) og er trykket opp ii september 2023 i et antall på 60.

er her malerier av Torger Jacobsen..

Kortstokken koster kr.295,- selges direkte. Ingen mellomledd ennå, da opplaget er lite. Tar vipps til firehundre + syttennitti + en + fem (skrives med tall) Eller gjerne kontant. Via postverket koster porto kr.50,- Vipses først garanterer sending etter avtale. Post via postoppkrav i Norge kr.287,- (portoen er her innkludert)

Hver side av kortene har sitt ordbilde.

er en kommentar til et slikt ordbilde, og skal gjøre det lettere å forstå, og dermed lettere kunne bruke kortstokken til å spille med.

I Oslo er vi nå igang igjen med nye begrepsdiskusjoner hvor begrepskortstokk skal brukes. Begrepsdiskusjoner forløp mellom mai 2022 og 2023, og da uten kortstokk.

handler om å rydde opp i ord og begreper. Samtidig kan den være en døråpner for den virkelig gode samtalen. Det lønner seg ofte å bruke «motbegreper» dvs motsetninger (antonymer) for å få klarhet i hvilke begreper vi snakker om.

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

Midt i malen.