Samtale; overordnet mål

Hovedsider:

statendetermeg.no

12worldview.com

torgerjacobsen.no

er for å få gruppemail ukentlig av ordbilde og kommentar til det; enten via FaceBook eller uavhengig på vanlig e-post fra: filfortj krøllalfa gmail dot com Ta kontakt!

Samtale er mer livgivende enn lyset sies det hos Goethe i Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje

Samtalen er kanskje nest størst etter kjærligheten? Det innebærer at du frivillig lytter, og frivillig bidrar med tilbakemelding. Samtalen er også den rene aktualitet eller aktivitet. Likegyldighet vil være det motsatte (antonymet).

At mange hevder at ikke hat, men likegyldighet er det motsatte av kjærlighet, kan tilskrives at samtale og kjærlighet kun er to ulike stemningsvarianter av samme verdensanskuelse. Det var Elie Wiesel  som under sitt nobel fredspris- foredrag 1986 trakk opp likegyldigheten og holdningen «det angår ikke meg».

Det kommunikasjons samfunnet var tiltenkt med alle tekniske dubiditter har siden blitt en mare. Det kompliserte har blitt så ugjennomtrengelig at passiviteten om å gjøre noe med det, synes å seile sin egen sjø. Hvordan vi får kommunikasjonen opp igjen dvs; samtalen, ja det er her spørsmålet.

En spesiell samtaleform er:

Den oppstår når vi etterspør hva vi egentlig snakker om. Om det å pleie en mere bevisst omgang, er å ta for seg begrepene på en systematisk måte. Det tilskrives prosjektet som har vart i 10 år:

Et verktøy til dette bruk er:

Den første kom ut i høst, og oppfølging vil følge, da selve lista er lagt (systemet kan ettergåes) Det blir naturlivis diskusjoner og det er diskutabelt.

Se ellers;

kommentarer til enkeltbegreper gjennom:

Midt i malen.